Bars behandeling

Herinner je je de laatste keer in je leven dat je helemaal ontspannen was en je werd gekoesterd en verzorgd? ? Of is het iets te lang geleden dat je genezing en vriendelijkheid hebt ontvangen zonder enig oordeel over je lichaam of je wezen?

Voor de één een heerlijke ontspanning en voor de ander is het levens veranderend.

Informaties over wat een bars behandeling is kun je hier lezen. https://www.accessconsciousness.com/nl/micrositesfolder/accessbars/what-is-access-bars/

%d bloggers liken dit: